یک نفر هم زیاده

موضوع: جلوگیری از آسیب سوختگی در چهارشنبه سوری
سفارش دهنده: انجمن ققنوس، حمایت از بیماران سوخته

چالش
انجمن حمایت از بیماران سوختگی، چالش  اصلی خود را برای روز چهارشنبه سوری، بالا بودن میزان صدمات سوختگی و مرگ و میر ناشی از حوادث چهارشنبه سوری اعلام کرد.
هدف ما از همراهی

آموزش شهروندان برای تبدیل شدن مراسم چهارشنبه آخر سال به جشنی زیبا و بی خطر، با حداقل حوادث حریق و سوختگی

راه حل

ایده اصلی ارائه آموزش اولیه مهار حریق و اطلاع رسانی درباره حوادث غیرقابل پیش بینی در رفتار غیر مسئولانه و پرخطر برای شرکت کنندگان در جشن و برای دیگر شهروندان