من از سرطان قوی تَرَم

موضوع: هفته ملی مبارزه با سرطان
سفارش دهنده: اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چالش
اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعه ای از چالش های  بهداشتی  و سلامت در  حوزه سرطان را مطرح کرد.
از مهمترین این چالش ها، عدم پذیرش بیماری سرطان توسط مبتلایان و خانواده و همراهان ایشان در مراحل اولیه آگاهی از ابتلا به سرطان بود.
هدف ما از همراهی

برقراری ارتباط با مخاطبین اصلی (مبتلا به سرطان) و دوری از رفتارهای کلیشه ای سازمان های دولتی در اطلاع رسانی

راه حل
ایده اصلی با موضوع پایین آوردن میزان ترس از کلمه سرطان و معرفی علت هایی که پیشرفت و حاد  شدن بیماری را  مهار می کنند، شکل گرفت.
محتوای پیام برای مخاطبین مبتلا به سرطان و همراهان آن ها طراحی و برنامه ریزی  شد.
به چند کلمه کلیدی مقابل  کلمه سرطان رسیدیم: قوی بودن، آگاهی، زمان، همراهی، توان شخصی، امیدواری