۹ ماه و سی روز

موضوع: طـرح غربالـگری تیروئیـد نـوزادان
سفارش دهنده: اداره غدد و متابوليک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چالش

هـرساله نـوزادان بسیـاری با مشـکل کم کاری تیـروئید در ایران به دنیـا می آیند، بیمـاری بسیـاری  از آن ها در طـرح غـربالگری نـوزادان پس از تولد تشخیص داده می شود و درمانشان آغاز می شود، اما آمار ابتلا به کم کاری تیروئید در ایران باشاخص های جهانی هنوز فاصله زیادی دارد و هزینه سربار سنگینی را برای نگهداری، آموزش و توانمند سازی کودکان تا سنین بزرگسالی به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. اختلالات هوشی و ذهنی ناشی از کم کاری تیروئید در نوزادان تا یک ماه بعد از تولد، قابل تشخیص، درمان و مهار است.

هدف ما از همراهی

بالا بردن سطح آگاهی عمومی جامعه از امکان پیشگیری قطعی کم توانی های ذهنی ناشی از کم کاری تیروئید نوزادان بالا بردن سطح مشارکت و آگاهی قانون گذاران و رابطین دولتی

راه حل

این طرح جامع برای دو گروه اصلی مخاطبین برنامه ریزی شد گروه اول: مخاطبین دولتی و قانونگذار و گروه دوم: مخاطبین عام(مادران و پزشکان) این طرح با تاکید اطلاع رسانی برای این دو گروه آماده شد. شعار نه ماه و سی روز اشاره به مهلت زمانی تشخیص کم کاری تیروئید در نوزادان و اقدام برای درمان و جلوگیری از ابتلای بیماران به بیماری های تابع آن دارد