کوتاه و مختصر درباره استودیو دیگر

ما برای شما چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم؟

از طراحی لوگو گرفته تا برنامه های ارتباطی و استراتژی و راهبری پروژه

طراحی لوگو
طراحی برند
طراحی سایت
تولید محتوا

فرایند کار با ما چگونه است؟

خیلی ساده است. یک جلسه آشنایی، یک جلسه تهیه بریف و بعد شروع کار

دیگر، یک گروه مشاوره ارتباطی، متشکل از افرادی است که سال ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند و تجربه همکاری با سازمان های دولتی و غیردولتی را در کارنامه خود دارند.

دیگر، رویکردی متفاوت نسبت به موضوعات روزمره در کسب و کارها دارد. آنها را از زاویه ای دیگر نگاه می کند و به دنبال راه ها و راه حل های ارتباطی خلاق می گردد.

استراتژی ارتباطی و راهبری رویداد در حوزه اجتماعی و فرهنگی اولویت کار در گروه دیگر است.

ایده پردازی تا اجرای رویداد، با نوشتن برنامه ارتباطی و کمپین هایی منطبق با گرایش های روز اجتماع، با رویکردهایی تازه تر و متفاوت تر انجام می شود.

همه افرادی که در پروژه های دیگر حضور دارند، خود را شریک معنوی سفارش دهندگان می دانند و این باور، همه را به تجربه ای اختصاصی می رساند.

تجربه این است:
انگار که خودتان دست به کار هستید، اما با نگاه دیگر!